Kerk door de week
We geloven dat een kerk niet in de eerste plaats een gebouw is, maar een groep mensen die gegrepen is door het goede nieuws van de liefde van God. Dat sijpelt door in heel ons leven.

Groeigroepen
Baptistengemeente Deventer is een gemeente van kleine groepen. Deze groepen noemen we groeigroepen. Elke groeigroep is weer anders, maar de groeigroepen komen om de twee a drie weken bij elkaar om te eten, te bidden en zich te laten inspireren door iets uit de bijbel. Je kunt er als persoon groeien, maar de groepen groeien zelf ook: bij een bepaald aantal deelnemers splitsen ze weer op om zich verder te kunnen ontwikkelen. De groeigroepen zijn verdeeld op postcode, zodat de mensen bij wie je op de groeigroep zit dicht bij elkaar wonen.

Hart voor de stad
We geloven dat God met iets moois bezig is in Deventer. De bijbel roept op om ‘de vrede van de stad te zoeken, want ‘in haar vrede ligt onze vrede’. We doen dat door voor Deventer te bidden en door bij te dragen aan het leven in onze stad, bijvoorbeeld als vrijwilligers voor Stichting Present Deventer, De Ontmoeting en House of Hope.

 being the church