Via de Unie van Baptisten gemeenten zijn we aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Bij de SEM kun je terecht voor meldingen van grensoverschrijdend gedrag of misbruik door leidinggevenden binnen kerkelijke gemeenten. Vanuit de Unie zijn Jellien Westerink en Bert Veneberg lid van de commissie vertrouwenspersonen, zij zijn bereikbaar via het e-mailadres vertrouwenspersoon@baptisten.nl.

Meer informatie over vertrouwenspersonen en de SEM is te vinden op

https://unie-abc.nl/gemeenten/ondersteuning/veilige-gemeente